A prozai aruk aramlasa

Az Európai Közösség alapvető feltevései

A pontos válasz arra a kérdésre, hogy mi a CE tanúsítvány? az Európai Unió alapjául szolgáló alapfeltevések megoldásához kapcsolódik. Helyénvaló, hogy a létrehozásának platformja három elv legyen: az áruk, az emberek és a pénz szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és közös politikát állapítottak meg a nem uniós partnerekkel szemben. Ennek köszönhetően, a közösségi értékesítés során létrejött egy csere terület, amely alkalmas az egyszobás osztályra. Megszerzett az egységes helyi piac vagy a közös piac nevét.

Közös európai piac és a vásárlásra szánt termékek bevezetése

A termékek minőségére és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények a legmagasabb kereskedelmi nehézségek az országok között. Egyes országokban más törvények és szabályok is jelentősen megosztottak más országok között. A termelőknek, akik különböző országokban akarták eladni az eredményeit, minden alkalommal eltérő követelményeket kellett kielégíteniük. A kereskedelem akadályainak feloldása során szükség volt e különbségek eltörlésére. A futó termékekkel kapcsolatos szabványokat nem lehetett feloldani. Ezért jó megoldás volt a szabályok egységesítése az egész közösség területén, aminek köszönhetően a kereskedelemcsere ugyanezektől a követelményektől függ.

A kezdeti szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós előírásokat a hatások és a termékek minősége tekintetében. Az utazástól a nagyfokú komplexitásig és időigényes folyamatokig a megközelítés megjelent.

A megoldás az lenne, ha egyszerűsített megközelítést hoznánk létre a műszaki harmonizáció kérdésében. Meghatározták az adott termékcsoportokra vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket, amelyeket szükségszerűen el kell végezni, mielőtt a terméket vagy terméket a valódi európai piacon forgalomba hozzák.

Az EU-n kívüli vállalkozók, akik attól függnek, hogy a terméket forgalomba hozzák a közösségi piacon, pl. Törökországból, meg kell felelniük az EU minőségi szabályainak és értékeinek. E tény megerősítése saját belátása szerint történik.

Harmonizált szabványok jöttek létre, amelyeknek köszönhetően a vállalkozók tudják, milyen alapvető követelményeket kell tenni. Ez az igazság nem mindig kötelező. A vállalkozó egy másik lehetőséggel bizonyíthatja, hogy terméke alkalmas a közösségi téren történő vásárlásra.

Ce tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A CE-jelölés olyan új, mint a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.A gyártó nyilatkozatának vagy a meghatalmazott képviselőjének jelképe van. Megerősíti, hogy a termék a szerződésben a termék szabályaiban szereplő szokásos követelményeknek megfelel. Ezután néhány vagy néhány különböző irányelv élhet.

A közösségi jog előírja a CE-jelöléssel ellátott termékre vonatkozó minimális biztonsági követelmények megfelelőségének és elégedettségének vélelmét.

A CE-tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő felelőssége alapján állítják ki. Ez ugyanaz, miután bizonyította, hogy a termék megfelel az irányelv szigorú követelményeinek. Ennek megítéléséhez a megfelelőségértékelési eljárást hajtják végre, és a sikeres ellenőrzés után megfelelőségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelőségértékelési eljárások eltérőek lehetnek egy ismert termék birtoklásával kapcsolatos kockázattal kapcsolatban. Minél nagyobb a veszélye a termék használatának, és a lényegesen nagyobb, a komolyabb eljárásokat a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell elvégeznie. Néhány esetben hasznos egy tucat közösségi szabvány követelményeinek alkalmazása.