Mechanikus poreltavolitas

Az ATEX-irányelv azt kifogásolja, hogy az ebben az anyagban található termékek szabad mozgását biztosítani kell az Európai Unióban. Emellett arra törekszik, hogy minimálisra csökkentsék és megszüntessék a robbanásveszélyes csoportok berendezésébõl vagy védelmi rendszereibõl származó tulajdonveszélyt, és hogy milyen könnyítések vagy tervek nem igazodnak az utolsóhoz.

Az irányelv meghatározza az atex alapvetõ követelményeit a robbanásveszélyes helyeken a biztonság és egészségvédelem területén. Ezeket a követelményeket elsõsorban olyan potenciális forrásokra helyezik át, amelyek potenciálisan robbanásveszélyes környezetben gyújthatnak. Azt is használják, hogy a robbanás során spontán induló szervezeteket védjék. Ezeknek a védelmi módszereknek a fontossága elsõsorban a robbanás lehetõ leghamarabbi megállítása, illetve a bomlás hatásainak korlátozása. Az Atex követelményei egyidejûleg a biztonsági berendezések használatát is magukban foglalják. Ez a készülék az eszközök és saját védelmi rendszereik biztonságosságának tervére mozog, amelyek a robbanás által veszélyeztetett területeken kerülnek. Az Atex követelményei egyidejûleg figyelembe veszik azokat a részeket és alkatrészeket, amelyek nem a lakásban vannak, hogy független funkciókat végezzenek. Ezek azonban mindenekelõtt azért fontosak, mert mind az eszközök, mind a védelmi rendszerek biztonságát érik el.Az Európai Unió egész területén csak olyan anyagokat lehet megvásárolni, amelyekre az új megközelítés követelményei vonatkoznak, és amelyek mindenekelõtt ezeknek az igényeknek megfelelnek.Az ATEX irányelv rendelkezései teljesen új termékekre vonatkoznak, amelyeket elsõ alkalommal vásárolnak. Ez az Európai Unióban elõállított termékekrõl is szól, amikor azok is az Európai Unióba importáltak.Az ATEX-irányelv a következõket tartalmazza:- az EU-ban bevezetett új termékek, \ t- „új termékek”,- az Európai Unión kívülrõl importált új vagy használt termékek, \ t- divatos termékek, amelyek szintén „újnak” jelennek meg olyan személy által, aki nem az egyetlen termelõ.